<div align="center"><h1>Portowa Straż Pożarna Florian</h1><br><h3>Jednostka ochrony przeciwpożarowej. Chroni Port Gdańsk i przyległe dzielnice miasta Gdańsk. Prowadzi ośrodek szkolenia i warsztat konserwacji gaśnic i sprzżtu ppoż. Zapraszamy na naszą stronż. You are welcome on The Harbour Fire Service Florian in Gd</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://pspflorian.pl/psp.html">http://pspflorian.pl/psp.html</a></div>